Co děláme

Co děláme

Skupinka

Malé skupinky

Každý týden se scházíme v malé skupince, kde společně skrze čtení Bible a sdílení se se společně snažíme růst v tom, co znamená žít Kristovu lásku v kontextu vysoké školy a světa. Velkou inspirací nám je text z knihy Skutků 2, kde se křesťané scházeli pravidelně právě v malých skupinkách – radovali se spolu, jedli spolu, modlili se spolu, četli Boží slovo a byli si navzájem oporou.

Studentské bohoslužby

Prostor pro zastavení se a načerpání do dalších dní. Čas pro společné uctívání Boha, rozjímání, modlitbu a zamyšlení se nad Božím slovem. Zakončené možností sdílet se s ostatními při dobrém občerstvení.

Studentské bohoslužby
Lidé

Víkendovky Spice up!

Setkání pro každého ve vysokoškolském věku, kdo touží přestat klouzat po povrchu a jít víc do hloubky. Společně hledáme odpovědi, jak smysluplně prožívat každodenní život. Otvíráme zajímavá témata ve studentském kolektivu, věnujeme čas uctívání Bohu, diskuzím, výletům a dalším aktivitám. Neboj, nečekají tě žádné další přednášky, u kterých v posluchárně usínáš, ale víkendy podle hesla: experientia est optima rerum magistra.

Kurz základů křesťanství

Zajímá tě, čemu křesťané věří? Chceš se více dozvědět o tom, kdo to byl Ježíš, co je vlastně Bible nebo o čem je církev? Základy křesťanství jsou pro každého, kdo se zajímá o křesťanství – ať už jsi věřící nějakou dobu nebo Tě to teprve začíná zajímat.

Skupinka
Sportovní aktivity

A další

Sportovní aktivity, letní dovolené,… aktuální novinky najdeš v kalendáři akcí.